تصویر سازی ذهنی چیست و چه کمکی به سخنران می کند

تصویر سازی ذهنی چیست و چه کمکی به سخنران می کند
∠تصویر سازی ذهنی چیست؟ تصویر سازی ذهنی در واقع استفاده از قدرت تخیل برای خلق تصاویر بوها صداها رنگها و…به شکل هدفمند است. این روش در همه جا کاربرد دارد .ورزشکارانی...
بیشتر بخوانید

خودزنی در سخنرانی و جمله های جایگزین

خودزنی در سخنرانی و جمله های جایگزین
خودزنی در سخنرانی و جمله های جایگزین آیا شنیده اید که می گویند؟ عذر میخوام دیر رسیدم .. من در برابر جمع حاضر کوچکتر از آنم که .. .ببخشید اگه نتونستم حق مطلب رو ادا کنم .....
بیشتر بخوانید

مفهوم ادراک و تاثیر آن بر سخنرانی

مفهوم ادراک و تاثیر آن بر سخنرانی
مفهوم ادراک و تاثیر آن بر سخنرانی بعد از آشنایی با مفهوم ادراک در مقاله قبل حال با دانستن تعریف ادراک و کاربردهای آن می توانیم حدس بزنیم که آشنایی با مفهوم ادراک تا چه می...
بیشتر بخوانید

ادراک چیست؟چه فایده ای دارد

ادراک چیست؟چه فایده ای دارد
ادراک چیست؟چه فایده ای دارد بسیاری مواقع با این مساله مواجه می شویم که نگاه ما به مسایل یا واکنش ما دربرابر اتفاقات با فرد دیگری متفاوت است. این تفاوت در واقع ناشی از تفا...
بیشتر بخوانید

سکوت قدرت درونگراها در دنیایی که از سخن گفتن نمی ایستد

سکوت قدرت درونگراها در دنیایی که از سخن گفتن نمی ایستد
سکوت قدرت درونگراها در دنیایی که از سخن گفتن نمی ایستد پس از خواندن کتاب خارق العاده سکوت اگر درونگرا هستید به درونگرایی خود افتخار خواهید کرد و اگر برونگرا هستید آرزو می...
بیشتر بخوانید

چگونه سخنرانی خود را به پایان ببریم

چگونه سخنرانی خود را به پایان ببریم
چگونه سخنرانی خود را به پایان ببریم؟ چرا پایان سخنرانی مهم است؟ پایان سخنرانی از یکطرف  آخرین فرصت ما برای انتقال پیام مان به مخاطبین است از سوی دیگر وقتی مخاطبین متوجه م...
بیشتر بخوانید

چگونه توجه مخاطب را در سخنرانی جلب کنیم

چگونه توجه مخاطب را در سخنرانی جلب کنیم
چگونه توجه مخاطب را در سخنرانی جلب کنیم   علتهای حواس پرتی و عدم توجه مخاطب عوامل مختلفی از دغدغه های فکری گرفته تا صحبتهای کسل کننده سخنران قبلی می تواند باعث شود ت...
بیشتر بخوانید

گرفتگی صدا و ریفلاکس اسید معده

گرفتگی صدا و ریفلاکس اسید معده
گرفتگی صدا و ریفلاکس اسید معده آیا برای شما هم پیش آمده که بعد از خوردن بعضی غذاها یا یک وعده غذای سنگین دچار گرفتگی صدا شوید؟می دانید علت چیست؟ در واقع علت برگشت اسید از...
بیشتر بخوانید

درگیر کردن احساسی مخاطب درسخنرانی

درگیر کردن احساسی مخاطب درسخنرانی
درگیر کردن احساسی مخاطب درسخنرانی چرا درگیر کردن احساس مخاطب در سخنرانی مهم است؟ در بهترین حالت مخاطبان پس از گذشت ۷۲ ساعت بخش عظیمی از صحبتها و جزییات اجرای شما را فرامو...
بیشتر بخوانید

اهمیت شناخت مخاطب و روشهای آن در سخنرانی

اهمیت شناخت مخاطب و روشهای آن در سخنرانی
 اهمیت شناخت مخاطب و روشهای آن در سخنرانی مخاطب مخاطب جزو اصلی یک سخنرانی است بهترین مطلب اگر توسط بهترین سخنران ارایه شود ولی شرایط و نیازهای مخاطب در نظر گرفته نشود هیچ...
بیشتر بخوانید