مقاله18
 • تصویر سازی ذهنی چیست و چه کمکی به سخنران می کند

  ∠تصویر سازی ذهنی چیست؟ تصویر سازی ذهنی در واقع استفاده از قدرت تخیل برای خلق تصاویر بوها صداها رنگها ...

 • خودزنی در سخنرانی و جمله های جایگزین

  خودزنی در سخنرانی و جمله های جایگزین آیا شنیده اید که می گویند؟ عذر میخوام دیر رسیدم .. من در برابر ...

 • مفهوم ادراک و تاثیر آن بر سخنرانی

  مفهوم ادراک و تاثیر آن بر سخنرانی بعد از آشنایی با مفهوم ادراک در مقاله قبل حال با دانستن تعریف ادرا ...

 • ادراک چیست؟چه فایده ای دارد

  ادراک چیست؟چه فایده ای دارد بسیاری مواقع با این مساله مواجه می شویم که نگاه ما به مسایل یا واکنش ما ...

 • سکوت قدرت درونگراها در دنیایی که از سخن گفتن نمی ایستد

  سکوت قدرت درونگراها در دنیایی که از سخن گفتن نمی ایستد پس از خواندن کتاب خارق العاده سکوت اگر درونگر ...

 • چگونه سخنرانی خود را به پایان ببریم

  چگونه سخنرانی خود را به پایان ببریم؟ چرا پایان سخنرانی مهم است؟ پایان سخنرانی از یکطرف  آخرین فرصت م ...

 • چگونه توجه مخاطب را در سخنرانی جلب کنیم

  چگونه توجه مخاطب را در سخنرانی جلب کنیم   علتهای حواس پرتی و عدم توجه مخاطب عوامل مختلفی از دغد ...

 • گرفتگی صدا و ریفلاکس اسید معده

  گرفتگی صدا و ریفلاکس اسید معده آیا برای شما هم پیش آمده که بعد از خوردن بعضی غذاها یا یک وعده غذای س ...

 • درگیر کردن احساسی مخاطب درسخنرانی

  درگیر کردن احساسی مخاطب درسخنرانی چرا درگیر کردن احساس مخاطب در سخنرانی مهم است؟ در بهترین حالت مخاط ...

 • اهمیت شناخت مخاطب و روشهای آن در سخنرانی

   اهمیت شناخت مخاطب و روشهای آن در سخنرانی مخاطب مخاطب جزو اصلی یک سخنرانی است بهترین مطلب اگر توسط ب ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده